Kalkınma Ajansları Proje Yönetimi
Danışmanlığı
Kalkınma Ajanslarının hibe miktarları açılan programların
türüne göre değişmekle beraber
asgari 50.000 TL ile azami 2.000.0000 TL arasında
her bir yatırım projeniz için HİBE destek alabilirsiniz.
KOSGEB Destekleri Hibe Danışmanlığı
Ülkemiz ekonomisinin yaklaşık %99 oluşturan Kobilerin en büyük sorunu finansman sıkıntısı! KOSGEB, yeni dönemde hazırladığı desteklerle Kobilere yaklaşık 500 MİLYON TL dağıtarak bu soruna çözüm sunuyor. Bu desteklerden yararlanmak için tüm dosya hazırlığı, raporlama ve sunum faaliyetleri ile başvuru yürütme işlemleri DAP Proje Danışmanlık uzmanları tarafından verilmektedir.
Kırsal Kalkınma Yatırımları Proje Danışmanlığı
Tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, üreticilerin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerini düşürerek uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir düzeye getirmek için makine ve ekipman alımının desteklenmesi yöneliktir.
TKDK Proje Danışmanlığı
TKDK, AB ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakların,
ülkemizde kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik
faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için kullanılmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.
FİZİBİLİTE HAZIRLAMA
&
MALİ DANIŞMANLIK
Projelerin yapılabilirliğinin anlaşılması amacıyla hazırlanan fizibilite raporları,
DAP Proje Danışmanlığın konusunda uzman mühendis ve iktisatçıları
tarafından hazırlanmaktadır.
KOBİ İŞ PLANI DANIŞMANLIĞI
Türkiye’de yeni kurulan işletmelerin %24’ünün iki yıl içerisinde, %51’inin dört yıl içerisinde ve %63’ünün altı yıl içerisinde yok olduğunu biliyor muydunuz?