KOSGEB STRATEJİK ÜRÜN DESTEĞİ

 Ana Sayfa / Hibe Programları

Bitiş Tarihi : 30 ARALIK 2023
Toplam Bütce : -
Maksimum Hibe Tutarı : 10.000.000 TL


KOSGEB Stratejik Ürün Desteği programı kapsamında ithalatı yüksek olan ürünlerin destek kapsamında yerli olarak üretilmesini sağlayacak projeler 5.000.000 TL'ye kadar desteklenecektir.

 

Yurt dışından ithal edilen ürünleri Türkiye’de yerli ve milli imkânlarla üretecek olan KOBİ’lere 5 milyon liraya kadar verilecek olan desteğe ilişkin Stratejik Ürün Destek Programı kapsamında;

 

  1. İthalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi,
  2. Üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımının sağlanması,
  3. KOBİ’lerin teknolojik üretim yeteneklerinin geliştirilmesi ve teknolojinin tabana yayılması,
  4. KOBİ ile büyük işletmelerin birlikte hareket edebilme yeteneklerinin geliştirilmesi,
  5. Cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımların desteklenmesi

amaçlanmaktadır.

 

Destek Oranı 
(Geri Ödemesiz) 

Makine-Teçhizat İçin Destek Oranları
(Geri Ödemesiz + Geri Ödemeli)

%70

%100*
*(Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilir ve kalan destek oranı kadar geri ödemeli destek verilir.)

Destek Üst Limiti

5.000.000 TL*
Başkanlık; Kalkınma Planları, Hükümet Programları ve Yıllık Programlarda belirlenen hedefler ile stratejik dokümanlardaki öncelikler doğrultusunda; 
bölgesel, sektörel ve ölçeksel kriterler ile teknoloji düzeyi ve  özel hedef gruplarını dikkate alarak iki katını geçmemek üzere destek üst limitini artırabilir.

Proje Süresi

Proje süresi en çok 36 ay olup, Kurul kararı ile 6 aya kadar ek süre verilebilir.