TKDK-IPARD PROJE DANIŞMANLIĞI

 Ana Sayfa / Hizmetlerimiz

TKDK, AB ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakların, ülkemizde kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için kullanılmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

IPARD Programı ise, Türkiye’nin AB’ye katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kapasite oluşturmayı hedeflemekte, işletmeleri AB standartlarına yükseltmeyi amaçlamaktadır. Türkiye için IPA Kırsal Kalkınma Programı (IPARD Program) ülkenin kırsal kalkınma bağlamında katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır.

 

DESTEK KAPSAMI

  • Süt ve et üreten tarımsal işletmelere yatırım ve bu ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması
  • Meyve, sebze ve su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması
  • Su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması
  • Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi
  • Yerel ürünlerin ve mikro işletmelerin geliştirilmesi
  • Kırsal turizm ve
  • Kültür balıkçılığının geliştirilmesi

 Proje başına destek miktarı 3.000.000 EURO’yu ve %50—55 i geçemez.

 

Destek Türleri

 

Tedbir Adı

Alt Tedbir Adı ve Bütçe Kalemleri

Destek

Oranları

Toplam Destek Bütçesi (AB+Ülke Katkısı) (Avro)

Süt ve Süt Ürünlerinin

Bütçe Kalemi-1 (Süt işleme tesisleri)

Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve

İşlenmesi ve Pazarlanması

Bütçe Kalemi-2

(Süt toplama merkezleri)

Et ve Et Ürünlerinin

Bütçe Kalemi-1

(Kırmızı et işleme ve pazarlama)

%50

110.290.351

Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar

İşlenmesi ve Pazarlanması

Bütçe Kalemi-2

(Kanatlı eti işleme ve pazarlama)

Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması

Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi

Yerel Ürünlerin ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi

%50

77.535.661

Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi

Kırsal Turizm

Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi

TOPLAM

187.826.012