FİZİBİLİTE HAZIRLAMA VE MALİ DANIŞMANLIK

 Ana Sayfa / Hizmetlerimiz

FİZİBİLİTE NEDİR?

Türkçede yapılabilirlik olarak bilinen bu terim, daha ziyade “FİZİBİLİTE ETÜDÜ” olarak kullanılır. Fonların ve imkanların kullanımını gerektiren hemen her yerde, gelecekte kazanç getirecek bir işe kalkışıldığında, söz konusu olacak yatırımın değer olup olmadığını, ne ölçüde karlı olabileceğini ortaya koymak için yatırım projesi ile ilgili önemli bütün hususların değerlendirilmesine ihtiyaç duyulur.

Bu yüzden bir proje için yatırım kararı alınmadan önce teknik, ekonomik, finansal ve yasal araştırmaların yapılması gerekmektedir. Yapılan bu araştırmalar neticesinde, projenin karlı ve yararlı olup olmayacağını ortaya koymak için fizibilite raporu hazırlanmaktadır. Fizibilite raporu kapsamında, projenin zayıf, güçlü yönleri ile sunduğu fırsatlar ve karşılaşılabilecek tehditler göz önüne serilerek projeye ait fayda-maliyet analizleri yapılmaktadır.

Projelerin yapılabilirliğinin anlaşılması amacıyla hazırlanan fizibilite raporları, DAP Proje Danışmanlığın konusunda uzman mühendis ve iktisatçıları tarafından hazırlanmaktadır.

Firmamız tarafından hazırlanan fizibilite raporlarında aşağıda belirtilen konularda rapor hazırlanmakta olup; işin kapsamı, büyüklüğü ve niteliğine göre de çalışmanın alanı daralabilir veya genişleyebilir.

 

SUNULAN HİZMETLER

Fizibilite raporu hazırlanması kapsamında sunulan hizmetler aşağıda verilmiştir:

 

-Yatırımcı hakkında genel bilgiler

-Üretilmesi düşünülen mal ve hizmetlerin tanıtımı

-Pazar araştırması

-Kuruluş yeri seçimi

-Kapasite seçimi

-Üretim teknolojisi seçimi

-Makine ve teçhizat seçimi

-Üretim için gerekli hammadde, malzeme temin olanakları ve olası fiyatlar

-Yakıt ve enerji ihtiyacı, temin olanakları ve alış fiyatları

-İşgücü ihtiyacı, nitelikleri, temin imkanı ve ücretleri

-Finansman planı ve yatırım harcamalarının yıllara dağılımı

-Projenin yatırım uygulama planı

-Üretim maliyet tahminleri

-Mali projeksiyonlar (yatırımın ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı maddi fayda)

-Projenin gerçekleşmesi ile milli ekonomiye sağlanacak faydalar