KOSGEB DESTEKLERİ SORU VE CEVAPLAR

 Ana Sayfa / Sıkça Sorulan Sorular
 • KOSGEB Desteklerine Kimler Başvurabilir ?Open or Close

  Faal olarak tüm KOBİ’ler başvuruda bulunabilir

 • KOSGEB'te aynı anda kaç destekten faydalanabiliyoruz?Open or Close

  15 Haziran 2010 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan KOSGEB Destek Yönetmeliği çerçevesinde işletmeler, girişimciler, meslek kuruluşları ve işletici kuruluşlar, aynı anda en fazla üç adet destek programından yararlanabilir. Farklı destek programları içinde bulunması şartıyla aynı destek türünden faydalanılabilir. Ancak; gider gerçekleşmesini gösteren belgeler yalnızca bir destek için kullanılır..

 • KOSGEB'in Genel Girişimcilik ve KOBİ Proje Destek programlarından faydalanmak için iş planı hazırlamak gerekiyor mu?Open or Close

  KOSGEB’in Girişimci ve KOBİ’lere yönelik programlarından yararlanmak için öncelikle KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve aktif olunması esas olup, proje başvuru formu ve ekleri ile ilgili Hizmet Merkezine başvuru yapıldıktan sonra, proje bazlı tüm programlarda (kredi faiz desteği hariç) iş planı hazırlanması gerekmektedir ve bu konu danışmanlık destek unsurları içerisinde yer almaktadır. KOBİ’lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerini geliştirilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, standardının yükseltilmesi için yeni teknolojilerden yararlanmasını hedefleyen Sanayi AR-GE programında ise; programa başvuruda bulunacak projelerin azami bütçesi ve bu projelere uygulanacak destek oranı TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından belirlenmekte olup bu bütçe 400.000 TL ile sınırlıdır. Destek oranı her dönem için %75 olup, süresi proje bazında en fazla 18 aydır.

 • KOSGEB üyesiyiz. Desteklerden faydalanabilmek adına ne tür bir yol izlemeliyiz?Open or Close

  KOSGEB veri tabanında kaydınız, Hizmet Merkezi'nde ise güncel KOBİ Bilgi Beyannameniz bulunduğu sürece, destek programlarından yararlanmak için ilgili KOSGEB birimine proje başvurusu yapmanız yeterlidir. Ancak; projeniz başvuru sürecinden itibaren, iş planı oluşturulmasından faaliyet raporlarının yazılmasına kadar her aşamada bilgi, belge ve şekil yönünden incelemeye tabi tutulup kurula sunulacağından, danışmanlık hizmeti almanız, tüm bu süreci mevzuata uygun şekilde geliştirmeniz ve sürdürebilmeniz açısından faydalı olacaktır. Projenizin kabul edilmesi durumunda, danışmanlık hizmeti desteklenen gider kalemleri arasında yer alır. Desteklenecek proje konuları, programlara göre farklılık göstermekte olduğundan, projenizin hangi koşullarda destekleneceğine dair kapsamlı bilgi için http://www.kosgeb.gov.tr/ adresinden destek programlarının proje uygulama esaslarını incelemenizi öneririz.

 • KOSGEB hangi tür işler için ya da hangi işletmelere ne türlü olanaklar sağlar kısaca bilgilendirebilir misiniz?Open or Close

  KOSGEB, Kobi ve girişimcilere yönelik, farklı ana başlıklar altında toplanmış tüm destek programları için farklı üst limitlerde, kurul kararına bağlı olarak, hem geri ödemeli hem de geri ödemesiz destek sağlamaktadır. Örneğin girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması amacı güden Girişimcilik Destek Programı çerçevesinde belirtilen destek unsurlarından, işletme kuruluş desteği, kuruluş dönemi makina teçhizat ve ofis donanımı desteği ile işletme giderleri destekleri 30.000 TL.geri ödemesizken, sabit yatırım desteği 70.000 TL. ise geri ödemelidir. Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcileri hedef alan AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı dahilinde ise söz konusu üst limitler 5.000 ile 200.000 arasında değişmekte olup, işlik, kira, makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım, personel giderleri, eğitim, test, analiz, belgelendirme gibi tüm harcamalar yine kurul kararına bağlı olup geri ödemeli ya da geri ödemesiz olarak desteklenmektedir. Daha geniş bilgi için http://www.kosgeb.gov.tr adresini incelemenizi öneririz.

 • KOSGEB Desteklerine Ne Zaman Başvurulabilir?Open or Close

  Girişimcilik sertifikasına sahip olan girişimciler yeni bir iş kurmak istediklerinde KOBİ iş planı hazırlayarak internet üzerinden başvurularını yapabilirler

 • Var olan işletmemizi büyütmek istiyoruz, Girişimcilik Destek Programı kapsamında destek alabilir miyiz?Open or Close

  Girişimcilik Destek Programı; Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlamış ve Sertifika sahibi gerçek kişilerin ilk defa işletme kurmaları halinde destek başvurusunda bulunabildikleri bir programdır.